White Flowers. White Sail.

Medium: Watercolour Size: 40 x 50 Price: Sold